HALLO

Wie zijn wij?

In het Noordoosten van Friesland zijn wij, Jeltsje Reitsma van Focus Financieel Beheer, Anke Wijbenga van Unyk Financieel Beheer en Thea Loonstra van Bynt Financieel Beheer, Treeske Hiemstra van Foardy Financieel Beheer,een bijzondere samenwerking gestart.


Hoewel wij alle vier een eigen kantoor hebben, werken wij vanuit hetzelfde kantoorpand en zijn wij daarom nauw met elkaar verbonden. Vanaf 1 februari 2020 zijn wij  naar het pand van de Rabobank in Damwâld verhuisd waar wij
op een prachtige locatie onze gezamenlijke werkzaamheden voortzetten onder een nieuwe
gezamenlijke naam: It Bewindhûs.


Het voordeel van deze samenwerking is vooral het delen en bundelen van kennis en daarnaast
treden we op als elkaars vervanging in geval van afwezigheid gedurende vakantie en/of ziekte. Wij hebben in het verleden verschillende specifieke werkervaringen opgedaan zoals maatschappelijk werk, notarieel recht, schuldhulpverlening en WSNP (wet schuldsanering natuurlijke personen).


Door het delen en bundelen van onze kennis zijn wij in staat om
cliënten op elk specifiek gebied te helpen. Verder zijn er goede contacten en korte lijnen met
hulpverlening en instanties mocht dat nodig zijn.


Mocht u problemen ondervinden op financieel gebied dan kunt u terecht voor advies, beschermingsbewind, een aanvraag voor schuldhulpverlening, het op
orde brengen van uw administratie, het in kaart brengen van schulden of voorbereidende werkzaamheden voor een aanvraag schuldhulpverlening.
Een intakegesprek kan op korte termijn worden ingepland en is altijd gratis.

 


Wat doen wij?

Budgetadvies/budgetcoaching

PreventieLees meer

Ondersteuning in het voortraject van een schuldregelingLees meer

BewindvoeringLees meer